ارتباط با ما

مدیران

مدیر عامل : مسعود نیکو
پست الکترونیک: nikoo@deltaavaran.com

رئیس هیئت مدیره : غلامعلی احمدیان
پست الکترونیک: dan@deltaavaran.com

قائم مقام  مدیر عامل : علیرضا احمدیان
پست الکترونیک: ahmadian@deltaavaran.com

نشانی
تهران، خیابان شریعتی، کوچه سمیاری، پلاک 28، طبقه سوم، واحد شماره 305

تلفن تماس

39 49 39 22 -21 98+
63 86 45 26 -21 98+
63 94 45 26 -21 98+

دورنگار

36 84 45 26 -21 98+

پست الکترونیک
dan@deltaavaran.com